Sunshine Social Development Organization

Buddhabhumi -10, Chetradei Kapilvastu, State-5

मायादेवी गाउँपालिकाकाे न्यायिक समिति र विजुवाकाे प्रहरी चाैकीलाइ सामाग्री सहयाेग

सनशाइन सामाजिक विकास संस्थाबाट यूनाइटेड मिसन टू नेपालकाे सहयाेगमा मायादेवी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालन गर्ने उपकरण र अन्य सामाग्रीहरु वितरण

सनशाइन सामािजक विकास संस्थाकाे २२अैा साधारण सभा सम्पन्न ।

सनशाइन सामाजिक विकास संस्थाकाे २०७६/०७७ काे बार्षिक सामाजिक परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

सनशाइन सामाजिक विकास संस्थाबाट यूनाइटेड मिसन टू नेपालकाे सहयाेगमा मायादेवी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालन गर्ने उपकरण र अन्य सामाग्रीहरु वितरण