Sunshine Social Development Organization

Buddhabhumi -10, Chetradei Kapilvastu, State-5

Policy of SSDO

Anticorption-Policy-of-SSDODownload Climate-Change-PolicyDownload Conflict-Sensitive-PolicyDownload Child-safeguarding-PolicyDownload Financial-PolicyDownload HRD-PolicyDownload Admin.-Policy-FinalDownload Admin-Policy-2077Download

Social Audit Report 2078

Social-audit-report-2077-78Download

Bio-data of SSDO

SSDO-Boi-dataDownload

खरिद गरिने स्वास्थ्य सामाग्रीकाे विस्तृत विवरण र दरभाउ पत्र २०७८

Tender-Format-5Download Tender-Rate-Format-2Download

Constitution of SSDO

HR Policy

HR PolicyDownload

Financial Policy

Child Protaction Policy

Child Protaction PolicyDownload

Administrator Policy

Admin. PolicyDownload

Social Audit Report 2075

Social Audit Report 2075 -1Download
सनशाइन सामाजिक विकास स‌स्थाकाे कार्यसमिति पदाधिकारी, कर्मचारी र यू एम एन बीच त्रैमासिक बैठक