Sunshine Social Development Organization

Buddhabhumi -10, Chetradei Kapilvastu, State-5

Board Member
Ram Sewak Yadav
Ram Sewak Yadav

Post: President
Address: Buddhabhumi -10, Chetradei Kapilvastu
Phone:  9847212048

Sita Nepali

Krishna Shrestha

Address: Buddhabhumi -10, Chetradei, Kapilvastu
Post: Executive Director
Mobile: 9847040870; 9826411030

Krishna Shrestha
Facebook

SSDO  

Program Gallery
Our Location